Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhai N

23 tháng 10 2020 04:06

câu hỏi

Có 2 vịt đi trước 2 vịt, 2 vịt đi sau 2 vịt, 2 vịt đi giữa 2 vịt. Hỏi có bn còn vịt?


7

3


Nguyễn L

24 tháng 10 2020 15:17

2 CON VỊT.

Krinoxx K

25 tháng 10 2020 08:50

4 con vịt

Hải Đ

08 tháng 1 2021 03:12

4 con nhe

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

6/7×8/3

14

Lihat jawaban (4)