Square root
VBT
Calculator
magnet

Nghi H

27 tháng 11 2019 14:17

câu hỏi

Có 2 lô hàng: . Lô 1: có 9 sản phẩm đạt chuẩn và 2 phế phẩm. Lô 2: có 8 sản phẩm đạt chuẩn và 3 phế phẩm Lấy ngẫu nhiên mỗi lô hàng 1 sản phấm. Tính xác suất để lấy đúng 2 sản phẩm mà trong đó có đúng 1 sản phẩm đạt chuẩn.


1

1


Quan N

02 tháng 12 2019 13:37

lo1 co 9c2 la:36 lo2 co 8c3 la:56

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho hình chóp S.ABC ABC là tam giác vuông cân tại a , ăn vuông góc với mặt phẳng (ABC) và sb=a . tính khoảng cách từ S đến CM với M thuộc đoạn AB và AM= a/3

2

Lihat jawaban (1)