Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

30 tháng 11 2022 14:02

câu hỏi

Có 2 kho lớn mỗi kho chứa 14580 kg gạo và 1kho bé chứ 10350kg gạo hỏi trung bình mỗi kho chứ bao nhiêu kg gạo

Có 2 kho lớn mỗi kho chứa 14580 kg gạo và 1kho bé chứ 10350kg gạo hỏi trung bình mỗi kho chứ bao nhiêu kg gạo


7

1


Giang V

09 tháng 12 2022 12:23

<p>Trung bình mỗi kho chứa số ki lô gam gạo là&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (14580x2 +1350):3=10170(ki lô gam )<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

Trung bình mỗi kho chứa số ki lô gam gạo là 
                      (14580x2 +1350):3=10170(ki lô gam )
                        

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

12×4????

3

Lihat jawaban (1)