Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh X

16 tháng 5 2020 03:56

câu hỏi

có 2 dung dịch muối ăn một loại chứa 1% muối ăn vào loại còn lại chứa 3,5% muối ăn hỏi cần lấy bao nhiêu cân dung dịch mỗi loại trên để hòa lẫn với nhau tạo thành 140 g dung dịch chứa 3% muối ăn


13

1


Tống P

16 tháng 5 2020 15:26

gọi dung dịch muối ăn loại chứa 1% muối ăn là x (x >0) (g ) gọi dung dịch muối ăn loại chứa 3.5 % muối ăn là y (y>0) (g) vì cần 140g dụng dịch chứa 3% muối ăn nên ta có phương trình x + y = 140(1) Khối lượng dung dịch chứa 1% muối ăn là 1/100x ( cân) Khối Lượng dung dịch chứa 3.5% muối ăn là 3.5/100y (cân) Khối lượng muối ăn trong 3% dung dịch là 3/100× 140 = 4.2 g <=> x+3.5y = 420(2) Từ (1) và (2) ta có pt <=>x+y =140 x+3.5y =420 <=> x+y =140 2.5y = 280 <=> x+112= 140 y=112 <=> x=28 (TMDK) y=12 Vậy dung dịch chứa 1% muối ăn là 28g ___________________3.5% muối ăn là 12g (thông cảm kh viết đc dấu ngoặc nhọn)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

√a3 - √a3 + √a2b + √ad2

2

Lihat jawaban (1)