Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh T

15 tháng 10 2019 11:51

câu hỏi

có 2 bình dung tích 150 ml, 100 ml. Em hãy nêu cách đồng 100 ml nước


1

2


Mèo N

24 tháng 10 2019 14:24

130

Thi B

25 tháng 10 2019 12:23

130

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

R1 nt R2 thì Rtđ=

7

Lihat jawaban (1)