Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

09 tháng 10 2022 01:28

câu hỏi

Cú 15 công nhân sửa xong một đoạn đường hết 6 ngày .Nay muốn sủa xong đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần bổ sung thêm bao nhiêu người nữa


3

1


Thu L

09 tháng 10 2022 06:49

<p>Muốn sửa đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần số người là :</p><p>6 x 15 : 5 = 18 ( người )</p><p>Vậy cần bổ sung thêm số người nữa là :</p><p>18 - 15 = 3 ( người )</p><p>&nbsp; &nbsp; Đáp số : 3 người</p>

Muốn sửa đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần số người là :

6 x 15 : 5 = 18 ( người )

Vậy cần bổ sung thêm số người nữa là :

18 - 15 = 3 ( người )

    Đáp số : 3 người

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3 . một năm không nhuận có ... Bao nhiêu ngày

6

Lihat jawaban (2)