Square root
VBT
Calculator
magnet

Khanh A

21 tháng 11 2019 12:44

câu hỏi

có 133 quyển vở 170 bút bi người ta chia vở bút bi Thành các phần thưởng đều nhau môi phần thưởng gồm cả ba loại Nhưng sau khi chia còn thừa 13 quyển vở hai 2 tập giấy không đủ chia vào các phần thưởng tính xem có bao nhiêu phần thưởng


0

1


T. Hữu

22 tháng 11 2019 01:57

Đề bài em nói có 3 loại phần thưởng. Nhưng hình như đề không có số liệu của số tập giấy. Em hãy viết lại đề cẩn thận và mọi người sẽ cùng nhau giải nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3×(x-7)-11=-17

0

Lihat jawaban (1)