Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ Đ

11 tháng 12 2022 01:03

câu hỏi

Có 13 xe nhỏ chở được 46800 kg hàng và 17 xe lớn chở được 71400 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu ki– lô– gam hàng?

Có 13 xe nhỏ chở được 46800 kg hàng và 17 xe lớn chở được 71400 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu ki– lô– gam hàng? 

 

alt

4

1


Lê T

11 tháng 12 2022 06:19

<p>60740 kg hàng</p>

60740 kg hàng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9876543219987653159999999532765468×157745664455774468632356886422446677878863×997666787899876432235567778899999764322113467899÷568483898954233444××××××5678×643224567788995311467-895847657765+6885311244456677777788888999874322468

20

Lihat jawaban (1)