Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

13 tháng 11 2022 10:17

câu hỏi

Có 12 quả táo 20 quả cam 24 quả xoài Lan muốn chia điều mỗi loại quả đó vào các hộp quà tính số hộp quà nhiều nhất mà Lan có thể chia được

Có 12 quả táo 20 quả cam 24 quả xoài Lan muốn chia điều mỗi loại quả đó vào các hộp quà tính số hộp quà nhiều nhất mà Lan có thể chia được 

alt

6

2

Được xác nhận

HuyDuc N

13 tháng 11 2022 13:23

Được xác nhận

<p>gọi số hộp quà Lan muốn chia là x:</p><p>khi đó: 12:x ; &nbsp;20:x &nbsp;; &nbsp; 24:x &nbsp;=) x thuộc ƯCLN(12;20;24)</p><p>ta có: &nbsp; &nbsp; 12=2<sup>2</sup>×3 &nbsp; ; &nbsp; &nbsp;20=2<sup>2</sup>×5 &nbsp; ; &nbsp; &nbsp;24=2<sup>3</sup>×3</p><p>Các thừa số nguyên tố chung là: &nbsp; 2</p><p>ƯCLN(12;20;12)=2<sup>2</sup></p><p>=) ƯCLN(12;20;12)=4</p><p>=) x thuộc {4}</p><p>Vậy Lan có thể chia được nhiều nhất thành 4 túi quà</p>

gọi số hộp quà Lan muốn chia là x:

khi đó: 12:x ;  20:x  ;   24:x  =) x thuộc ƯCLN(12;20;24)

ta có:     12=22×3   ;    20=22×5   ;    24=23×3

Các thừa số nguyên tố chung là:   2

ƯCLN(12;20;12)=22

=) ƯCLN(12;20;12)=4

=) x thuộc {4}

Vậy Lan có thể chia được nhiều nhất thành 4 túi quà

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

15 tháng 11 2022 12:36

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc ỨCLN Bài giải chi tiết: Ta có: ỨCLN(12;20;24) = 4 Vậy số hộp quà nhiều nhất mà Lan có thể chia được là 4 hộp Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận