Square root
VBT
Calculator
magnet

Diễm M

15 tháng 12 2022 05:02

câu hỏi

Cứ 12 phút, một chiếc máy làm được 27 sản phẩm. Để làm được 45 sản phẩm như thế thì chiếc mấy đó cần bao nhiêu phút? Mọi người cho em hỏi cách giải của bài này được không ạ:'))

Cứ 12 phút, một chiếc máy làm được 27 sản phẩm. Để làm được 45 sản phẩm như thế thì chiếc mấy đó cần bao nhiêu phút?

Mọi người cho em hỏi cách giải của bài này được không ạ:'))


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 05:12

Được xác nhận

Chào em Diễm M, Bài toàn này mình sẽ áp dụng phương pháp tam suất nhé. Ta có: một chiếc máy làm được 27 sản phẩm trong 12 phút -> Để làm được 45 sản phẩm thì số phút cần là: (45.12)/27= 20 phút Đáp án cuối cùng: 20 phút Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: c) (2x−6)/(x+2)>0

0

Được xác nhận