Square root
VBT
Calculator
magnet

Pein P

20 tháng 10 2019 15:03

câu hỏi

có 100 con vịt 1/2 con vịt đang đi ỉa hỏi có bao n hiêu con vịt ko ỉa


2

3


Vinh V

21 tháng 10 2019 11:41

Có 1/2 con vịt ko ỉa

Chu T

30 tháng 10 2019 15:19

có 1/2=50 con vịt o đi ỉa

Lam C

10 tháng 11 2019 10:50

co1/2con vit ko ia

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao khi nuôi trai nước nuôi trai lại sạch

4

Lihat jawaban (1)