Square root
VBT
Calculator
magnet

Phong G

28 tháng 9 2022 11:48

câu hỏi

cứ 10 công nhân trong một ngày sửa được 40m đường . với năng suất như vậy thì 20 công nhân làm trong 1 ngày sửa được bài nhiêu m đường

alt

8

2


NGUYỄN N

28 tháng 9 2022 14:11

bài giải 20 công nhân làm trong 1 ngày sửa được số mét đường là : 40×2=80(m) Đáp số:80m

Jisoo J

29 tháng 9 2022 14:17

80 m nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×3×4×5×6×7×8×9×...×100 hỏi có bao nhiêu chữ số 0

2

Lihat jawaban (1)