Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

18 tháng 10 2022 14:09

câu hỏi

có 1 thủng đựng gạo.lần thứ nhắt người ta lấy 2/3 số gạo trong thùng.lần thứ hai người ta lấy 25% số gạo đó.trong thùng còn lại mấy phần gạo

alt

3

1


R. Roboteacher75

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 14:40

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Toán 6<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Lần thứ nhất lấy còn gạo là :</p><p>1-2/3=1/3 phần</p><p>Lần thứ 2 lấy đi còn lại số gạo là:</p><p>1/3.25%=1/12 phần<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Toán 6
Bài giải chi tiết:

Lần thứ nhất lấy còn gạo là :

1-2/3=1/3 phần

Lần thứ 2 lấy đi còn lại số gạo là:

1/3.25%=1/12 phần
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận