Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

11 tháng 12 2020 15:06

câu hỏi

có 1 người bạn cùng lớp muốn làm quen với mình, nhưng mình cảm thấy cách nói chuyện và tính cách bạn ấy có vẻ không tốt, mình muốn bạn ấy không làm phiền mình nữa thì phải làm sao???


35

1


Phạm B

17 tháng 12 2020 12:47

bạn có thể nói trực tiếp với bạn ấy là ko làm phiền bạn nữa.mình cg từng bị như vậy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thế nào là cấp cứu

2

Lihat jawaban (1)