Square root
VBT
Calculator
magnet

Chó C

14 tháng 4 2020 10:41

câu hỏi

Có 1 đàn chim đậu trên cành, người thợ săn bắn cái rằm. Hỏi chết mấy con?


1

1


Tran H

15 tháng 4 2020 04:13

bắn chết không con vì đậu trên cành là cạnh trên đầu người thợ săn bắn trên cành nên không chết con nào cả

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tiết 3 trang 82

22

Lihat jawaban (3)