Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

06 tháng 10 2022 15:55

câu hỏi

c) 1/3+1/9+1/27+…+1/19683+1/59049

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 16:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ca H,<br>Đây là một bài thuộc Chương Phân số.<br>Bài giải chi tiết trong hình ảnh được đính kèm dưới đây.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ca H,
Đây là một bài thuộc Chương Phân số.
Bài giải chi tiết trong hình ảnh được đính kèm dưới đây.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng tỏ các biếu thức sau không phụ thuộc vào biến c) C=(x+1)(x^(2)−x+1)−(x−1)(x^(2)+x+1)

0

Được xác nhận