Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang L

02 tháng 1 2020 13:33

câu hỏi

Buổi trưa mẹ đi chợ mua một túi gạo. Bữa trưa mẹ đã dùng một phần hai kg gạo đó để nấu cơm . Bữa chiều mẹ dùng 0,25% thì túi gạo còn lại 3,75 kg . Hỏi buổi sáng mẹ mua về mấy kg gạo?


0

1


Nguyễn T

15 tháng 1 2020 06:14

Chào con! Bài giải: Đổi 1/2kg = 0,5kg Số gạo mẹ đã dùng và còn lại chiếm số phần trăm là: 100% - 0,25% = 99,75% Mẹ mua về số gạo là: (3,75 + 0,5) : 99,75 × 100 = 4,26 (kg) (Kết quả gần đúng vì số cho rất lẻ con nhé, hoặc con xem lại đề bài xem có sai ở đâu không)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

26m2 32dm2 = m2

3

Lihat jawaban (1)