Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

12 tháng 11 2022 12:39

câu hỏi

Buổi sáng bon mua 5 hộp bút màu mỗi hopp

Buổi sáng bon mua 5 hộp bút màu mỗi hopp

alt

10

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

14 tháng 11 2022 09:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phạm T,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 96 cây bút màu<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương phép nhân số tự nhiên trong phạm vi 100<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Số bút màu bon mua là:</p><p>5x12 + 3x12 =96 cây bút màu</p><p><br>Kết luận: đáp án chính xác là 96 cây bút màu<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Phạm T, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 96 cây bút màu

Đây là một bài tập thuộc Chương phép nhân số tự nhiên trong phạm vi 100
Bài giải chi tiết:

Số bút màu bon mua là:

5x12 + 3x12 =96 cây bút màu


Kết luận: đáp án chính xác là 96 cây bút màu
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

Nguyen K

19 tháng 11 2022 08:39

<p>số cây bút màu buổi sáng Bon đã mua là:</p><p>12x5=60( cây bút màu)</p><p>Số cây bút màu buổi chiều Bon mua là:</p><p>12x3=36( cây bút màu )</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;đáp số: 36 cây bút màu</p>

số cây bút màu buổi sáng Bon đã mua là:

12x5=60( cây bút màu)

Số cây bút màu buổi chiều Bon mua là:

12x3=36( cây bút màu )

                                         đáp số: 36 cây bút màu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

undefined The weather was bad. so their flight was delayed -&gt; Because....

5

Được xác nhận