Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai T

03 tháng 5 2023 13:37

câu hỏi

Buổi sáng bán được 422 lít xăng Buổi chiều bán được gấp 5 lần buổi sáng Hỏi cả hai bán được bao nhiêu lít xăng

Buổi sáng bán được 422 lít xăng 

Buổi chiều bán được gấp 5 lần buổi sáng

Hỏi cả hai bán được bao nhiêu lít xăng

 


2

2


Lại M

04 tháng 5 2023 16:19

<p>Cả hai bán được số lít xăng là&nbsp;</p><p>422 × 5 =2110 (lít xăng)</p><p>Đáp số : 2110 lít xăng&nbsp;</p>

Cả hai bán được số lít xăng là 

422 × 5 =2110 (lít xăng)

Đáp số : 2110 lít xăng 

Trần N

09 tháng 5 2023 12:54

<p>Bài giải<br>Buổi chiều bán được số lít xăng là :<br>422 x 5 = 2110 ( lít xăng )<br>Cả hai buổi bán được số lít xăng là :</p><p>2110 + 422 = 2532 ( lít xăng )<br>Đáp số : 2532 lít xăng</p>

Bài giải
Buổi chiều bán được số lít xăng là :
422 x 5 = 2110 ( lít xăng )
Cả hai buổi bán được số lít xăng là :

2110 + 422 = 2532 ( lít xăng )
Đáp số : 2532 lít xăng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)