Square root
VBT
Calculator
magnet

Bach_ho_team_ba_đao B

05 tháng 7 2021 03:02

câu hỏi

bszz e yêu ơi a yêu e nhiều😘😘💖💖💖


23

1


Đào Đ

23 tháng 7 2021 05:21

uk e cũng vậy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho câu thơ : Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới: Nước bao vây cách biển nửa ngày sông Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng Rướn thân trắng bao la thâu góp gió Câu 1:Cho biết nội dung chính của đoạn thơ trên Câu 2:Chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng và nêu tác dụng Câu 3:Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ trên

3

Lihat jawaban (1)