Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

25 tháng 10 2022 14:14

câu hỏi

Boiling an egg is not difficult. (It)

Boiling an egg is not difficult. (It)


6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 14:16

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,<br>Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Boiling an egg is not difficult.&nbsp;</p><p>=&gt; It is not difficult to boil an egg.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,
Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.
Bài giải chi tiết:

Boiling an egg is not difficult. 

=> It is not difficult to boil an egg.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 14:17

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt; It is not difficult to boil an egg.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

-> It is not difficult to boil an egg.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ ... said than done

2

Được xác nhận