Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê Đ

27 tháng 12 2019 06:31

câu hỏi

boi chung nho nhat la gi


1

1


Nguyễn M

27 tháng 12 2019 07:53

bội chung nhỏ nhất của a và b là số nhỏ nhất chia hết cho cả a và b

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính P=1/2.9+1/3.12+1/4.15+...+1/50.153

10

Lihat jawaban (1)