Square root
VBT
Calculator
magnet

Chinhung L

05 tháng 4 2020 02:22

câu hỏi

Big companies have logos so that their goods can be recognized on every nation If there weren't........


0

1


Hahaa L

06 tháng 4 2020 02:08

If there weren't any logos, big companies' goods couldn't be recognized on every nation.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

do you yes on with the person which live behind

4

Lihat jawaban (1)