Square root
VBT
Calculator
magnet

Nha S

10 tháng 10 2022 01:54

câu hỏi

Biểu diễn miền nghiện của bất phương trình 3x-y>3

Biểu diễn miền nghiện của bất phương trình 3x-y>3


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

10 tháng 10 2022 02:36

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Chương đồ thị, lớp 10 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện dãy chuyển hoá sau : a, NaNO2—>N2—>NH3—>NO—>NO2—>HNO3. b,NH4CL—>NH3—>N2—>NO—>NO2—>HNO3—>Cu(NO3)2—>CuO—>CuO

5

Được xác nhận