Square root
VBT
Calculator
magnet

Hahaa H

15 tháng 11 2022 03:32

câu hỏi

Biểu diễn miền nghiệm của 2x+8y>8

Biểu diễn miền nghiệm của 2x+8y>8


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

16 tháng 11 2022 11:28

Được xác nhận

Xin chào em Hahaa H, Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m < 2 + m

3

Được xác nhận