Square root
VBT
Calculator
magnet

Tịch N

17 tháng 10 2022 00:46

câu hỏi

biểu diễn miền nghiệm -2≤y≤3

biểu diễn miền nghiệm -2≤y≤3


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

17 tháng 10 2022 03:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Tịch&nbsp;N&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương tập hợp</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Tịch N    

 Đây là một bài tập thuộc Chương tập hợp

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

 

 

 

 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)