Square root
VBT
Calculator
magnet

Vy T

28 tháng 12 2020 02:00

câu hỏi

biểu diễn lực hút của Trái Đất tác dụng vào quả dừa có khối lượng 2kg(tỉ lệ xích tự chọn)


14

1

Được xác nhận

N. Ngandtt

28 tháng 12 2020 04:15

Được xác nhận

Chào em, cô trả lời câu hỏi của em như sau: Chọn tỉ lệ xích: 1 đoạn thẳng dài 1 cm ứng với 10 N. Vecto trọng lực P tác dụng vào quả dừa có các đặc điểm sau: - Điểm đặt: tại trọng tâm quả dừa. - Phương: thẳng đứng, chiều: từ trên xuống dưới. - Độ lớn: P = 10m = 10.2 = 20N (vecto P dài 2cm, tương ứng với 2 đoạn thẳng theo tỉ lệ xích)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một vật có khối lượng 500g nằm yên trên mặt bàn A. Cho biết có những lực nào tác dụng lên vật B. Biểu diễn các lực đó, biết cường độ của lực được biểu diễn theo tỉ lệ 1Cm ứng với 2,5N

0

Lihat jawaban (1)