Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

02 tháng 10 2022 05:13

câu hỏi

Biểu diễn điểm cuối trên đường tròn lượng giác của các cung lượng giác có công thức tổng quát (k thuộc Z) e) pi/4 + kpi

Biểu diễn điểm cuối trên đường tròn lượng giác của các cung lượng giác có công thức tổng quát (k thuộc Z)

e) pi/4 + kpi


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 05:36

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Toán 11, Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác</p><p>Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,

Đây là bài tập thuộc môn Toán 11, Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4,628+4,792

12

Được xác nhận