Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

11 tháng 9 2022 16:37

câu hỏi

Biểu diễn các số sau trên trục số a) −12,5


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

12 tháng 9 2022 06:19

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Số hữu tỉ</p><p>Bài giải chi tiết trong hình ảnh được đính kèm dưới đây.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,

Đây là một bài tập thuộc Chương Số hữu tỉ

Bài giải chi tiết trong hình ảnh được đính kèm dưới đây.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm nghiệm của H(x) biết H (x)=-2x^2-5x

13

Lihat jawaban (1)