Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn D

21 tháng 12 2022 13:40

câu hỏi

Biểu đồ cột dưới đây cho biết mức độ yêu thích các môn thể thao của học sinh lớp 6A. a) Môn thể thao nào được các bạn yêu thích nhất? b) Em hãy so sánh số học sinh nữ yêu thích các môn thể thao và số học sinh nam yêu thích các môn thể thao?

Biểu đồ cột dưới đây cho biết mức độ yêu thích các môn thể thao của học sinh lớp 6A.

 a) Môn thể thao nào được các bạn yêu thích nhất? b) Em hãy so sánh số học sinh nữ yêu thích các môn thể thao và số học sinh nam yêu thích các môn thể thao?

alt

20

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

21 tháng 12 2022 13:50

Được xác nhận

Chào em Nguyễn D, Dựa vào biểu đồ, ta thấy: a) Môn thể thao được các bạn yêu thích nhất là: Bóng đá (22 bạn) b) So sánh: Ở môn bóng đá: số học sinh nữ thích môn này nhiều hơn 2 bạn so với các bạn nam Ở môn bóng rổ: số học sinh nữ thích môn này ít hơn 1 so với các bạn nam Ở môn bơi: số học sinh nữ ít hơn 1 so với các bạn học sinh nam Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

Nguyễn D

21 tháng 12 2022 13:51

dạ em cảm ơn ạ

Nguyen K

21 tháng 12 2022 14:40

<h2>a) Môn thể thao được các bạn yêu thích nhất là: Bóng đá (22 bạn) b) So sánh: Ở môn bóng đá: số học sinh nữ thích môn này nhiều hơn 2 bạn so với các bạn nam Ở môn bóng rổ: số học sinh nữ thích môn này ít hơn 1 so với các bạn nam Ở môn bơi: số học sinh nữ ít hơn 1 so với các bạn học sinh nam</h2>

a) Môn thể thao được các bạn yêu thích nhất là: Bóng đá (22 bạn) b) So sánh: Ở môn bóng đá: số học sinh nữ thích môn này nhiều hơn 2 bạn so với các bạn nam Ở môn bóng rổ: số học sinh nữ thích môn này ít hơn 1 so với các bạn nam Ở môn bơi: số học sinh nữ ít hơn 1 so với các bạn học sinh nam

Vinh N

19 tháng 1 2023 12:59

<ul><li><strong>a) Môn thể thao được các bạn yêu thích nhất là: Bóng đá</strong></li><li><strong>&nbsp;b) So sánh:&nbsp;</strong></li><li><strong>Ở môn bóng đá: số học sinh nữ thích môn này nhiều hơn 2 bạn so với các bạn nam</strong></li><li><strong>&nbsp;Ở môn bóng rổ: số học sinh nữ thích môn này ít hơn 1 so với các bạn nam&nbsp;</strong></li><li><strong>Ở môn bơi: số học sinh nữ ít hơn 1 so với các bạn học sinh nam</strong></li><li><strong>Chúc bạn học tốt nhé</strong></li></ul>

  • a) Môn thể thao được các bạn yêu thích nhất là: Bóng đá
  •  b) So sánh: 
  • Ở môn bóng đá: số học sinh nữ thích môn này nhiều hơn 2 bạn so với các bạn nam
  •  Ở môn bóng rổ: số học sinh nữ thích môn này ít hơn 1 so với các bạn nam 
  • Ở môn bơi: số học sinh nữ ít hơn 1 so với các bạn học sinh nam
  • Chúc bạn học tốt nhé
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho em xin đáp án câu này vs ạ

15

Được xác nhận

Nhiệt độ lúc 6 giờ là - 3 độ C, đến 12 giờ nhiệt độ tăng 10 độ C, đến 20 giờ nhiệt độ lại giảm 8 độ C. Nhiệt độ lúc 20 giờ là bao nhiêu ?

8

Lihat jawaban (1)