Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Đ

04 tháng 10 2020 14:33

câu hỏi

Biết tốc độ ánh sáng là 3 . 10mũ 8 m/s . Khoảng thời gian để ánh sáng truyền từ Mặt Trăng đến Trái Đất vào khoảng 1,28 giây Khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất là:


4

1


Ngọc N

07 tháng 10 2020 15:05

khoảng cách từ MT đến TĐ: 3.10mũ8×(1.28:2)=192000000m Vậy khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất là 192000000m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một vật đang nằm yên người ta tác dụng vào vật một lực F1 = 10 n theo phương ngang chiều từ trái sang phải bỏ qua lực cản tác dụng vào vật A vật có chuyển động không dạng chuyển động của vật là chuyển động 20 đều B muốn vật chuyển động thẳng đều người ta tác dụng thêm vào vật lực F2 thì F2 có phải có phương chiều cường độ như thế nào vẽ hình minh họa tỉ xích tự chọn

5

Lihat jawaban (1)