Square root
VBT
Calculator
magnet

Lập V

01 tháng 3 2022 15:21

câu hỏi

biết đạo hàm cấp hai của hàm số y=f(x) là 2xf'(x)+f(x)=2x,và f(1)=1,tính f(4)


4

1


T. Minh

12 tháng 5 2022 08:55

2xf'(x)+f(x)=2x Chia 2 vế cho căn(2x) ta được: Căn(2x).f'(x) + 1/căn(2x).f(x) = căn(2x) [căn(2x).f(x)]'=căn(2x) Lấy tích phân 2 vế với cận từ 1 đến 4 Sau đó, bạn sẽ tính được f(4) nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong không gian Oxyz, cho các véc to u(3,-2,1) , v(-1,0,4). Tính tích vô hướng (u+v)×(u-v) bằng

4

Lihat jawaban (1)