Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh A

31 tháng 12 2019 02:47

câu hỏi

Biết điểm K(m2;-6)thuộc đồ thị hàm số y=-3x.Hãy tìm m?


0

1


Duc N

01 tháng 1 2020 13:28

vì điểm k(m2,6)thuộc... y=-3x thay x=m2, y=-6 ta có -6=-3.m2 m2 =-6:-3=2 m=2:2=1 vậy m=1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tập A={1,2,3,4,5,6,7,8} 1. Có bao nhiêu tâp con của A chứa sô 2 mà không chưa sô 3

2

Được xác nhận