Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn L

08 tháng 2 2023 12:16

câu hỏi

Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 3 cm, chiều cao 4 cm. Tính diện tích của mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABNM, BCPN

Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 3 cm, chiều cao 4 cm. Tính diện tích của mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABNM, BCPN


6

1


Trương H

08 tháng 2 2023 14:02

<p>Diện tích mặt đáy MNPQ là: 6 x 3 = 18 (cm2)</p><p>Diện tích mặt bên ABNM là: 6 x 4 = 24 (cm2)</p><p>Diện tích mặt bên BCPN là: 3 x 4 = 12 (cm2).</p>

Diện tích mặt đáy MNPQ là: 6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích mặt bên ABNM là: 6 x 4 = 24 (cm2)

Diện tích mặt bên BCPN là: 3 x 4 = 12 (cm2).

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)