Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy Đ

03 tháng 12 2019 10:51

câu hỏi

biết độ dài 3 cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3,5,7 và chu vi của tam giác 150cm .hãy tính độ dài mỗi cạnh tắm giác đó


1

1


Lương N

08 tháng 12 2019 13:17

Gọi độ dài ba cạnh của tam giác lần lượt là x,y,z (x,y,z >0) theo bài ra ta có: x/3=y/5=z/7 và x+y+z= 150 áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được: x/3=y/5=z/7= x+y+z/3+5+7= 150/15=10 => x= 10.3=30 y=10.5=50 z=10.7= 70 Vậy độ dài ba cạnh của tam giác lần lượt là 30cm, 50cm, 70cm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay