Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ H

10 tháng 12 2022 11:02

câu hỏi

Biết 5‚2 lít dầu cân nặng 3‚952kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5‚32kg?

Biết 5‚2 lít dầu cân nặng 3‚952kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5‚32kg? 

alt

9

2


Hoàng T

10 tháng 12 2022 11:58

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bg</p><p>1lit cân nặng&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

                 Bg

1lit cân nặng 

 

Bảo Q

15 tháng 12 2022 04:24

<p>Tính 1l lấy 3,952 : &nbsp;5,2= 0,76</p><p>5,32 :0, 76=7</p>

Tính 1l lấy 3,952 :  5,2= 0,76

5,32 :0, 76=7

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm sự khác biệt 🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️✋🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️

15

Lihat jawaban (2)