Square root
VBT
Calculator
magnet

Hanh B

12 tháng 2 2023 06:27

câu hỏi

Biết 36/ đầu cân nặng 27kg.Một căn chứa dầu cân nặng tất cả 10,5kg.Hỏi trong căn đó chứa bao nhiêu lít đầu, biết rằng cái cân rỗng cân nặng 1,5kg ?

Biết 36/ đầu cân nặng 27kg.Một căn chứa dầu cân nặng tất cả 10,5kg.Hỏi trong căn đó chứa bao nhiêu lít đầu, biết rằng cái cân rỗng  cân nặng 1,5kg ?

 

alt

26

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

20 tháng 2 2023 14:03

Được xác nhận

<p>Chào em Hanh B,</p><p>Đây là bài toán áp dụng quy tắc tam suất.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Khối lượng dầu trong can là:&nbsp;</p><p>10,5 - 1,5 = 9,0 (kg)</p><p>Số lít dầu can chứa là:</p><p>(9.36)/27 = 12 (l)</p><p>Vậy trong can chứa 12 lít dầu.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Chào em Hanh B,

Đây là bài toán áp dụng quy tắc tam suất.

 

Bài giải chi tiết:

Khối lượng dầu trong can là: 

10,5 - 1,5 = 9,0 (kg)

Số lít dầu can chứa là:

(9.36)/27 = 12 (l)

Vậy trong can chứa 12 lít dầu.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

 

Nguyễn Đ

12 tháng 2 2023 06:39

<p>1 lít dầu nặng là:</p><p>27:36=0,75(kg)</p><p>Số lít dầu trong can chứa là:</p><p>(10,5-1,5):12=12(l dầu)</p><p>Đáp số:12 Lít dầu</p><p>&nbsp;</p>

1 lít dầu nặng là:

27:36=0,75(kg)

Số lít dầu trong can chứa là:

(10,5-1,5):12=12(l dầu)

Đáp số:12 Lít dầu

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

7

Được xác nhận