Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm M

10 tháng 10 2021 02:42

câu hỏi

Biết 3,36 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200ml dung dịch Ca(OH)2 sản phẩm là CaCO3 và H2O. a. Viết phương trình hóa học b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng c. Tính khối lượng chất kết tủa thu được


4

1


P. Nguyen

31 tháng 5 2022 04:46

Chào em, cô gửi hướng dẫn cho em nhé a/ Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H2O b/ nCO2 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol) nCa(OH)2 = nCO2 = 0,15 (mol) CM(Ca(OH)2) = 0,15/0,2 = 0,75M c/ nCaCO3 = nCO2 = 0,15 (mol) mCaCO3 = 0,15.100 = 15 (g)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hiện tưởng của phản ứng hoá học

0

Lihat jawaban (2)