Square root
VBT
Calculator
magnet

Tue D

01 tháng 1 2020 14:47

câu hỏi

biết 20 lít cát có khối lượng 30kg a:Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của cát. b:Tính thể tích của 3 tấn cát


0

1


N. Ngandtt

14 tháng 1 2020 15:58

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho kiến a. Đổi đơn vị đo 20 lít = 20000 centimet khối hay 0,02 mét khối (m^3) Khối lượng riêng D có công thức là D = m/V --> 30/0,02 = 1500 kg/m^3 Trọng lượng riêng d = P/V P = m.g = 30.10 = 300N --> 300/0,02 = 15000 N/m^3 b. 3 tấn = 3000kg Từ công thức của khối lượng riêng D thì V = m/D --> 3000/1500 = 2 m^3 hay 2000 lít

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hãy tóm tắt và giải bài tập sau : Trong phòng thí nghiệm , Bạn Thanh thả một miếng đồng được đun nóng tới 100° C vào một bình chứa 2kg nước ở 20°c .Nhiệt độ của miếng đồng và nước khi cân bằng nhiệt là 30°c .Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.k và của nước là 4200J/kg.k. Coi như chỉ có miếng đòng và nước truyền nhiệt cho nhau Em hãy thay bạn Thanh trả lời các câu sau: a ) Nhiệt năng của miếng đồng và nước thay đổi ra sao? b) Tính nhiệt lượng nước thu vào? c)Tính khối lượng lượng của miếng đồng?

6

Được xác nhận

Viết bài văn tả trải nghiệm em giúp đỡ người khác hoặc được Người khác giúp đỡ

2

Lihat jawaban (1)