Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhân L

12 tháng 10 2021 06:22

câu hỏi

biết 2,24 khí co2 ở đktc vừa hết vs 500ml dd ca(oh)2 sẩn phẩm là caco3 và h2o tính cm của dd ca(oh)2 đã dùng , nếu dùng đ hcl nồng đọ 14,6 để trung hòa đ ca(oh)2 trên thì V dd hcl 14,6 là bao nhiêu biết D dd hcl là 1,12g/ml giải giúp em câu sau


5

3


Nhân L

12 tháng 10 2021 06:22

ai giải hộ em.í sau vs ạ

Lợi M

12 tháng 10 2021 12:11

oxit nào tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit

P. Nguyen

31 tháng 5 2022 04:42

Chào em, cô gửi hướng dẫn cho em nhé a/ Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H2O nCO2 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol) nCa(OH)2 = nCO2 = 0,1 (mol) CM(Ca(OH)2) = 0,1/0,5 = 0,2 (M) b/ Ca(OH)2 + 2HCl --> CaCl2 + 2H2O nHCl = 2nCa(OH)2 = 0,2 (mol) mHCl = 0,2.36,5 = 7,3 (g) m(ddHCl) = (7,3.100)/14,6 = 50 (g) V(ddHCl) = m/d = 50/1,12 = 44,64 (ml)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

phân biệt các chất khí không màu CO, CO2, CH4

0

Lihat jawaban (1)

Hòa tan hoàn toàn một hidroxit kim loại M. Bằng một lượng vừa đủ dd HCl. Sau PƯ thu được dd A, thêm vào dd A một lượng vừa đủ dd muối có nồng độ 8,965%. tìm công thức của hidroxit Help me

3

Được xác nhận