Square root
VBT
Calculator
magnet

Hằng N

13 tháng 4 2020 04:04

câu hỏi

Biển và đại dương có mấy sự vận động


1

2


Phạm Đ

15 tháng 4 2020 02:00

Biển và đại dương có 3 sự vận động chính : Sóng, thủy triều, dòng biển.

Thao L

14 tháng 4 2020 08:10

có 3 sự vận động là: sóng, thủy triều và dòng biển.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải thích vì sao diện tích đảo grơn len trong hình 9 lại rộng gần bằng lục địa Nam Mỹ còn ở hình 10 thì nhỏ hơn rất nhiều

3

Lihat jawaban (1)