Square root
VBT
Calculator
magnet

Hok B

03 tháng 3 2020 10:11

câu hỏi

Biển Đông ra các đại dương qua các eo biển, vịnh biển nào ? Xác định trên bản đồ các eo thông ra TBD và AĐD.


4

1


OG_ H

28 tháng 7 2020 14:36

cậu không học mà cậu không biết à

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho biết mối quan hệ của khí hậu và sông ngòi?

9

Lihat jawaban (4)