Square root
VBT
Calculator
magnet

Lường T

19 tháng 12 2019 11:06

câu hỏi

Biện luận theo m số nghiệm của phương trình (m-2)+3=0


0

1


Nguyễn P

19 tháng 1 2020 15:36

m khác 2 thì phương trình có nghiệm duy nhất là x = -3/m - 2 m = 2 thì phương trình có dạng 3 = 0 (Vô lí) KL: m khác 2 S = { -3/ m - 2} m = 2, S = rỗng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

45÷5=?

22

Được xác nhận