Square root
VBT
Calculator
magnet

Gia B

05 tháng 7 2023 10:48

câu hỏi

biến đổi biểu thức trong căn thành bình phương một tổng hay một hiệu rồi phá một lớp căn

biến đổi biểu thức trong căn thành bình phương một tổng hay một hiệu rồi phá một lớp căn

 

 

alt

5

1


Nguyễn P

06 tháng 7 2023 02:28

<p>-v3+v2</p>

-v3+v2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính |x|, biết: x=3/17

0

Được xác nhận