Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen C

28 tháng 11 2019 05:56

câu hỏi

Biên độ dao động là gì?


0

1


Le D

29 tháng 11 2019 08:01

biên độ dao động là đọ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ví dụ về gương cầu lồi đối với cuộc sống còn người?

9

Được xác nhận

Khi đi du lịch Thái Lan hoặc mốt số nước khác,chính quyền quy định các xe lưu thông trên đường hạn chế bóp kèn và không được bóp kèn khi đi qua những nơi như bệnh viện , trường học.Quy định này nhằm mục đích gì?

7

Lihat jawaban (1)