Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

02 tháng 10 2022 15:18

câu hỏi

Ben lied to his parents. -> Ben

Ben lied to his parents.

-> Ben


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 15:29

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn H,&nbsp;</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 11, dạng viết lại câu</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>Đề: Complete the sentences using should, must, might, can + have + V past simple</p><p>Ben lied to his parents.</p><p>-&gt; Ben shouldn't have lied to his parents.</p><p>Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn H, 

Đây là bài tập thuộc Anh 11, dạng viết lại câu

Bài giải chi tiết :

Đề: Complete the sentences using should, must, might, can + have + V past simple

Ben lied to his parents.

-> Ben shouldn't have lied to his parents.

Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu hỏi láy đuôi bài 9 lớp 11 ai có phương pháp nào hiểu ngữ pháp hơn k

4

Lihat jawaban (1)