Square root
VBT
Calculator
magnet

Con M

09 tháng 12 2019 12:09

câu hỏi

beliey nghĩa là gì ?


0

1


Nguyễn T

10 tháng 12 2019 02:27

nghĩa là : tin tưởng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

s trong arives đọc là z, iz hay s thế

10

Lihat jawaban (1)

Put the correct forms of the following verbs 6. Every year, my dad .............(have) a vacation on the beach with his uncle

1

Được xác nhận