Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

20 tháng 10 2022 16:23

câu hỏi

be in two .... about something Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

be in two .... about something

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 16:28

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>be in two minds about something: chưa quyết định được</p><p>Ex: I am in &nbsp;two minds about accepting his invitation.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 12

Bài giải chi tiết:

be in two minds about something: chưa quyết định được

Ex: I am in  two minds about accepting his invitation.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chuyển sang câu bị động Luv had had a friend type her composition.

3

Được xác nhận