Square root
VBT
Calculator
magnet

Vo P

14 tháng 12 2019 02:46

câu hỏi

BCNN của 45 và 75 là


0

1


Yến N

14 tháng 12 2019 03:14

ta có : 45=3^2 ×5 75=3×5^2 suy ra BCNN(45,75)= 3^2 × 5^2=225

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải thích vêc góc

6

Lihat jawaban (1)