Square root
VBT
Calculator
magnet

Tài H

01 tháng 12 2019 13:06

câu hỏi

BCNN của 26,22


0

1


Nguyễn H

02 tháng 12 2019 13:15

26=2×13 22=2×11 TSNT chung và riêng:2;13;11 BCNN(26;22)=2×13×11=286

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giao điểm là gì

0

Lihat jawaban (1)